Από την Διεθνή Συμβουλευτική Επιχειρήσεων...
στην Περιφερειακή Οικιστική Ανάπτυξη

Αρχική Σελίδα     Προσωπικά Στοιχεία     Consulting & Strategy     Οικιστική Ανάπτυξη     Επικοινωνία     Υπόμνημα

The IMTe™ Reports

 

 

 

 

Το IMTe είναι εμπορικό σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το IMTa είναι εμπορικό σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα domains imte.gr και imta.gr είναι κατοχυρωμένα στην Ελλάδα.

Τα ανωτέρω εμπορικά σήματα και ονόματα domain είναι αναπόσπαστα τμήματα της διεθνούς επαγγελματικής δραστηριότητας του Δρα - Πολ. Μηχ. Ιωάννη Μ. Θεολογίτη.

 

Υπόμνημα

IMTE Consulting Ltd.
International Management & Technics of Engineering

Ιδρυτής και Διαχειριστής: Δρ.- Πολ. Μηχ. Ιωάννης Μ. Θεολογίτης
Εδρεύει στην Ελλάδα

Δρ.- Πολ. Μηχ. Ιωάννης Μ. Θεολογίτης
Τρίτωνος 5
Π. Φάληρο 175 61, Αττική, Ελλάδα
  +30 (210) 689 7150       +30 (210) 689 7151       imt@imte.gr
 

Σημαντική Γνωστοποίηση

Αυτή η ιστοσελίδα έχει ετοιμασθεί για σκοπούς αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικούς. Για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης θεωρείται ότι η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί μία ενιαία στο σύνολό της διαδικτυακή επικοινωνία η οποία στην παρούσα γνωστοποίηση δύναται εναλλακτικά να αναφέρεται ως επικοινωνία, έκθεση, ιστοσελίδα ή με οιαδήποτε άλλη σχετική ορολογία. Δεν αποτελεί οικονομική ανάλυση ενός ή περισσοτέρων επιχειρηματικών ή επενδυτικών προτάσεων στον χώρο του financial consulting, της επιχειρησιακής ανάπτυξης, των ακινήτων, του τουρισμού ή σε οιονδήποτε άλλο χώρο επιχειρησιακής δραστηριότητας. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται για την ορθότητα των παρατιθέμενων στοιχείων και οικονομικών μεγεθών. Ως εκ τούτου όλα τα οικονομικά στοιχεία ή οι επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που περιγράφονται ή απορρέουν από την παρούσα ιστοσελίδα δύναται να διαφέρουν από τα πραγματικά μεγέθη πιθανής υλοποίησης των εν λόγω επιχειρηματικών προτάσεων ή/ και επενδύσεων. Όλα τα οικονομικά στοιχεία και τα παρελκόμενα, απορρέοντα από αυτές ή παρόμοια ή/και άλλα επιχειρησιακά προγράμματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδας, ενέχουν πιθανό επιχειρησιακό ρίσκο το οποίο δεν έχει αναλυθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η ανάλυση του οικιστικού και οικονομικού πλαισίου στην Ελλάδα, στην Τήνο ή/και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και οι μελλοντικές προοπτικές εξέλιξης του εν λόγω χώρου, οι περιγραφές της Τήνου ή/και άλλων περιοχών της Ελλάδος ως προς την τοπολογία, την γεωγραφία, την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοσή της ή ως προς οποιαδήποτε άλλη πτυχή της νήσου ή/και άλλων περιοχών της Ελλάδος εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις τού Δρ.-Πολ. Μηχ. Ιωάννη Μ. Θεολογίτη, ή/και της IMTE Consulting Ltd, βάσει της προσωπικής τους έρευνας και των εκτιμήσεών τους για την Ελλάδα, την νήσο Τήνο ή και άλλων συγκεκριμένων περιοχών της Ελλάδος και για όλα τα άλλα απορρέοντα στοιχεία. Τα στοιχεία των περιγραφόμενων εκτάσεων γης, τιμών ακινήτων, οικοπέδων ή ιδιοκτησιών βασίζονται σε εκτιμήσεις μόνον και κατά προσέγγιση μετρήσεις της ομάδας του κ. Ι. Μ. Θεολογίτη, ή/και της IMTE Consulting Ltd, με πιθανά περιθώρια απόκλισης από τα πραγματικά μεγέθη, καθώς και στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και την ισχύουσα νομολογία την περίοδο μελέτης των στοιχείων της παρούσας ιστοσελίδας. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια αυτών των στοιχείων. Το φωτογραφικό ή άλλο οπτικό υλικό που παρουσιάζεται στην παρούσα ιστοσελίδα έχει ενδεχομένως υποστεί επεξεργασία, ώστε να αποδίδει το μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου όλες οι προτάσεις, προσφερόμενες τιμές ακινήτων, οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα επενδύσεων ή επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που περιγράφονται ή απορρέουν από την παρούσα ιστοσελίδα δύναται να διαφέρουν από τα πραγματικά μεγέθη πιθανής υλοποίησης των εν λόγω επιχειρηματικών προτάσεων ή/ και επενδύσεων. Όλες οι περιγραφόμενες στην παρούσα έκθεση επιχειρηματικές προτάσεις, προτάσεις αγοράς/ πώλησης ακινήτων, και τα παρελκόμενα, απορρέοντα από αυτές ή παρόμοια ή/και άλλα επιχειρησιακά προγράμματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδας, ενέχουν πιθανό επιχειρησιακό ρίσκο το οποίο δεν έχει αναλυθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η παρούσα ιστοσελίδα δύναται να παραπέμπει σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της παρούσης ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των πληροφοριών ή υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. Η παρούσα ιστοσελίδα δύναται να παραπέμπει σε εξωτερικούς συνδέσμους άλλων παρόχων. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους αυτούς πρέπει να αποδεχθείτε τους εκάστοτε ισχύοντες όρους άλλων παρόχων, στους οποίους παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα. Αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει αμέσως ή εμμέσως συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Το ιδιωτικό σας απόρρητο είναι σημαντικό για την Εταιρία μας. Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ελέγξτε την «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».

Οι πληροφορίες της παρούσας ιστοσελίδας δεν αντικαθιστούν την επαγγελματική, νομική, φορολογική ή οικονομική παροχή συμβουλών. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμία είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Οι όποιες εγγυήσεις ή/και περιγραφές προσδιορίζονται ρητά στις εκάστοτε συμβάσεις έργου. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης της επικοινωνίας που σας παραπέμπει στην παρούσα ιστοσελίδα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως μέσω απαντητικού email στο imt@imte.gr ή τηλεφωνικά στο 210 68 97 150, επιστρέφοντάς μας την εν λόγω επικοινωνία. Το υλικό της παρούσας ιστοσελίδας προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική χρήση του παραλήπτη του. Η τροποποίηση, η αντιγραφή, δημοσίευση, διαβίβαση/αποστολή του εν λόγω υλικού με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, καθώς και η χρήση του για οιονδήποτε άλλο εκτός από την προσωπική ενημέρωση σκοπό, απαγορεύεται ρητά χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια τού Δρ.-Πολ. Μηχ. Ιωάννη Μ. Θεολογίτη. Ο Δρ. Ιωάννης Μ. Θεολογίτης είναι πολιτικός μηχανικός, σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού, σύμβουλος επενδύσεων στον τουριστικό και οικιστικό χώρο και προσφέρει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες διεθνώς.
 

Copyright

Το περιεχόμενο και η δομή της παρούσας ιστοσελίδας προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αναπαραγωγή ή χρήση των πληροφοριών ή δεδομένων που περιέχονται σε αυτήν και ειδικά κειμένων, εικόνων, οπτικού ή γραφικού υλικού, απαιτεί προηγούμενη ρητή συγκατάθεση.

 


EnglishDeutschΕλληνικά

Copyright 2010-2024 © Δρ.-Πολ. Μηχ. Ιωάννης Μ. Θεολογίτης - Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ