Από την Διεθνή Συμβουλευτική Επιχειρήσεων...
στην Περιφερειακή Οικιστική Ανάπτυξη

Αρχική Σελίδα     Προσωπικά Στοιχεία     Consulting & Strategy     Οικιστική Ανάπτυξη     Επικοινωνία     Υπόμνημα

The IMTe™ Reports

Strategic Consulting    Χρηματοοικονομικό Consulting    Επιχειρησιακός Σχεδιασμός    Project Management

 


Frankfurt skyline
 

Project highlights:

Οργάνωση και διαχείριση ενός μοναδικού διατλαντικού προτύπου συνεργασίας στο χρηματοοικονομικό τομέα

Υλοποίηση στρατηγικών ανάπτυξης για πελάτες με διεθνή δράση

Εκπόνηση πολυάριθμων μακροοικονομικών αναλύσεων/ερευνών αγοράς

 

Links

Enterprise Greece

StartUp Greece

ProGreece

ANAPTYXI.gov.gr

Hellenic Republic Asset Development Fund

Athens Exchange Group

Pan-Hellenic Exporters Association

Exportgate.gr

Hellenic Bank Association

Hellenic Statistical Authority (EL.STAT.)

IOBE - Foundation For Economic & Industrial Research

American Hellenic Chamber of Commerce

British Hellenic Chamber of Commerce

Hellenic Chinese Chamber

Εταιρίες, επιφανείς επιχειρηματικές οικογένειες και διεθνείς οργανισμοί επωφελούνται από τη μεγάλη εμπειρία και τις γνώσεις της IMTe σε στρατηγικά θέματα και ειδικά στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και σε άλλους επιχειρησιακούς λειτουργικούς τομείς. Ως παραδείγματα αναφέρονται οι εξής τομείς δραστηριότητας της IMTe™:

 Στρατηγικές στον οικονομικό τομέα για διεθνείς επιχειρήσεις και επιχειρηματίες

•  Παροχή συμβουλών για θέματα στρατηγικής, επιχειρησιακής διάρθρωσης καθώς και ρυθμιστικής οργάνωσης

•  Καινοτόμες προσεγγίσεις νέων επιχειρησιακών μοντέλων στον ευρωπαϊκό τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

 Οργάνωση και διαχείριση projects ως συντονιστές και σύμβουλοι προγραμμάτων, με έμφαση στα σημεία αλληλεξάρτησης μεταξύ επενδυτών, επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών

 Ανάπτυξη έργων με βάση νέα επιχειρησιακά πρότυπα

 In-house research σε σχέση με τις παγκόσμιες αναπτυξιακές οικονομικές εξελίξεις

 Η Ελλάδα ως αναπτυσσόμενη περιοχή στην αρχή μια νέας χρυσής δεκαετίας επενδύσεων

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της IMTe™ εκτελούνται από ένα διεθνές δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών στους τομείς φορολογίας, νομικό και οικονομίας. Η οργάνωση και ο συντονισμός των έργων διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω της κεντρικής οργάνωσης της IMTe™.

 


EnglishDeutschΕλληνικά

Copyright 2010-2024 © Δρ.-Πολ. Μηχ. Ιωάννης Μ. Θεολογίτης - Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ